DK Kapital indhenter og behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, til følgende formål:

 1. kreditvurdering
 2. kunderådgivning
 3. aftaleindgåelse
 4. kundeadministration
 5. betalinger
 6. opfyldelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning
 7. markedsføring såfremt der etableres et kundeforhold

Indsamlingen af personoplysninger kan ske enten direkte mellem kunde og DK Kapital eller via autoforhandler/campingforhandler, der videresender de indhentede oplysninger til DK Kapital..    

På baggrund af de indhentede personoplysninger henter vi (hvis nødvendigt) yderligere oplysninger via CPR-registret, CVR-registret, virk.dk og sanktionsregistre fra EU eller lignende. Ved kreditvurderingen indhenter vi ligeledes oplysninger fra kreditoplysningsbureauer.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler og har registreret om dig og få oplyst hvilke offentlige instanser, der eventuelt modtager oplysninger om dig.

Du kan få oplysningerne udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format (det vil sige i et format, der muliggør brugen af oplysningerne elektronisk i anden sammenhæng).

Du kan gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, samt anmode om at vi begrænser vores behandling (hvorvidt indsigelsen eller anmodningen skal efterkommes, er dog en konkret vurdering).

Hvis oplysninger vi har registreret er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at få rettet oplysningerne eller slettet disse. Sletning af oplysninger kan dog ikke ske, hvis de er betinget af gældende lovgivning.

Du kan indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Såfremt der etableres et kundeforhold, kan vi kontakte dig med henblik på at give oplysninger om vores produkter inden for samme produktkategori. Du kan til enhver tid frabede dig disse henvendelser ved at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne nedenfor.

Ovenstående cookies er benyttet af os og vores databehandler, det digitale bureau Morningtrain, til at analysere på, hvordan vores website benyttes, og hvordan den performer. Fx kan statistik – og analytiske cookies bruges til at analysere hvilket land du befinder dig i, så du får indhold, som er relevant. Vi kigger også på den statistiske brug af vores forskellige undersider for at finde ud af, hvor vi bør forbedre oplevelsen på websitet – i den sammenhæng benyttes især Google Analytics.

Hvis du ønsker mere indsigt i Google Analytics, så kan der læses mere om det her.

Vi kan i det omfang, det er relevant, videregive dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 1. finansielle institutioner og offentlige myndigheder,
 2. samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder eksempelvis forsikringsselskaber og kreditoplysningsbureauer,
 3. serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som yder IT-support og udbydere af cloudbaserede tjenester,
 4. rådgivere, herunder eksempelvis revisorer og advokater, og
 5. koncernforbundne selskaber.

Du kan være sikker på, at videregivelse af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjeparter beliggende uden for EU/EØS.

Vi opbevarer dine oplysninger efter dit kundeforhold er ophørt (når alle dine købe- og leasingkontrakter er fuldt indfriet). Der er lovgivningsmæssige krav herom i hvidvaskloven, skattelovgivningen, bogføringsloven mv. Vi opbevarer dine oplysninger resten af det år, kundeforholdet ophører, og efterfølgende 5 kalenderår.

Såfremt der lovgivningsmæssigt er krav (eller kommer krav) om længere opbevaring, vil vi efterleve dette.

Såfremt der på baggrund af ansøgning om kundeforhold gives afslag, og der således ikke etableres et kundeforhold, slettes de indhentede oplysninger senest 6 måneder efter ansøgningstidspunkt.

Opbevaring af oplysningerne kan ske elektronisk og/eller fysisk.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, fordi det er nødvendigt for:

 1. at indgå eller opfylde en kontrakt indgået med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om samt håndtere dine betalinger og forespørgsler (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)
 2. at overholde vores retlige forpligtelser, herunder kreditaftaleloven og lov om forbrugerlånsvirksomhed i forbindelse med kreditvurderinger, hvidvasklovgivningen i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt bogføringslovens kapitel 5 i forbindelse med udarbejdelse af vores regnskabsmateriale (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)
 3. at forfølge vores legitime interesse i at besvare din henvendelse samt at udsende markedsføringsmateriale om vores tilsvarende produkter til dig, såfremt der etableres et kundeforhold (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, fordi det er nødvendigt for:

 1. at indgå eller opfylde en kontrakt indgået med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om samt håndtere dine betalinger og forespørgsler (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)
 2. at overholde vores retlige forpligtelser, herunder i forbindelse med regnskabsaflæggelse og bogføring (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)
 3. at forfølge vores legitime interesse i at besvare din henvendelse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)

Oplysningerne kan inddeles således:

Identifikationsoplysninger

Navn, CPR-nr./CVR-nr. og adresser (skal dokumenteres med kopi af kørekort, sundhedskort, pas eller tilsvarende). Ved erhvervskunder indhenter vi oplysninger om kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsregler samt oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

Kontaktoplysninger

Udover navn og den fysiske adresse indhenter vi oplysninger om telefonnr. og mailadresse. Vores korrespondance med dig vil kunne ske med post, telefonisk eller elektronisk (f.eks. mail og sms).

Finansielle oplysninger

I henhold til gældende lovgivning, herunder lov om forbrugerlånsvirksomhed i forbindelse med kreditvurderinger, skal vi indhente visse finansielle oplysninger. Vi behandler oplysninger om indkomstforhold, herunder brutto- og nettoløn, rådighedsbeløb samt oplysninger om husstanden (f.eks. antal personer i husstanden – fordelt på voksne/børn). Vi kræver dokumentation i form af årsopgørelse og lønsedler.

Udbetalingsforsikring

Som en af få i Danmark kan vi i samarbejde med Codan tilbyde forsikring af din førsteydelse på vores leasingaftaler.
Læs mere

Fællespolice

Til vores leasingkunder tilbyder vi at tegne forsikring via vores fællespoliceforsikring hos Codan.
Læs mere

Drivlineforsikring

Leasing af en brugt bil kan desværre medføre uforudsete reparationer. Med en drivlineforsikring kan du forsikre dig mod det meste af den slags.
Læs mere

Kloningsattest

I de tilfælde hvor der kan være usikkerhed om bilens ægthed, kan vi få udfærdiget en cloningsattest. Denne sikrer dig mod at bilen kan være stjålet.
Læs mere
Pernille Larsen
Tlf: 2880 4943
Pernille Larsen
Leasingkonsulent - teamleder
Anders Oxholm
Tlf: 4412 4569
Anders Christian Okholm
Leasingkonsulent
Pernille Thrane
Tlf: 2880 4940
Pernille Thrane
Økonomichef
Cecilie-Blom-Xantier
Tlf: 4412 4569
Cecilie Blom Xantier
Økonomielev
Torben-Skovlund-Nielsen
Tlf: 2028 8344
Torben Skovlund Nielsen
Direktør
Louise Kristensen
Tlf: 2137 3707
Louise Kristensen
Salgs- og Marketingschef
Karina-Grau
Tlf: 2937 3715
Karina Grau
Finansieringskonsulent
Frederikke-Dahl
Tlf: 4412 9737
Frederikke Dahl Kyhn
Finansieringsassistent
Grey Silhouette
Tlf: 3071 8344
Erik Immerkær
IT-chef
female2
Tlf: 4412 8456
Mie Kirckhoff
Assistent
A Off
B Off
C Off
A Off
B Off

Vi tilbyder Fantastisk !

Flexleasing - hvad er det

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

All-in-One Solution
All-in-One Solution
Find all the tools you’ll need to create advanced websites in one place. Stop waisting time searching for solutions.
Learn More
Advanced Tools
Advanced Tools
Add more power to Elementor using our creative elements and make your projects look prettier than ever before.
Learn More
Nonstop Updates
Nonstop Updates
We strive to innovate when it comes to functionality. Our mission is to be the best, come and join the ride.
Learn More
24/7 Dedicated Support
24/7 Dedicated Support
Each and every one of our customers receives personalised assistance from our dedicated support team.
Learn More